Video học tiếng Anh tập 10

Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách phát âm giống như người Mỹ. Trong tiếng Anh có những từ các bạn cần nhấn âm để có thể phát âm giống như người bản xứ cho. Các bạn đã nắm được cách phát âm chưa. Xin mời các bạn xem video để cùng nhau phát âm chính xác nhé.