Video học tiếng Anh tập 7

Các bạn đã biết phát âm “Th” chưa? Đa số các bạn khi học tiếng Anh đều phát âm sai những từ có âm “Th” nhưng các bạn đừng lo mình sẽ giúp các bạn sửa lại những từ mà các bạn phát âm sai. Nào cùng xem video để sửa lại cách phát âm cho đúng nhé các bạn