Video học tiếng Anh tập 4

Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn những chỗ nhấn âm khi phát âm các từ tiếng Anh. Cách phát âm đúng nhất và chính xác nhất của các âm như “cl – gl – tr – dr”. Những âm này khi phát âm các bạn cần chú ý phát âm cho đúng và chính xác. Nào cũng xem video và nhận xét xem mình đã phát âm đúng chưa.