Video học tiếng Anh tập 1

Xin chào các bạn đến với video học ngoại ngữ của chúng tôi. Bài đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cách phát âm của các từ Can – Can’t và các từ To – Too – Two.

Đây đều là những từ có cùng âm với nhau và khó phân biệt được với nhau. Mình sẽ chỉ cho các bạn nhận biết được cách phát âm của những âm đó. Xin mời các bạn xem video