Sample essay for the TOEFL Writing test - Ebook

Chào các bạn, chúng tôi xin giơi thiệu với các bạn quyển sách “Answer to all TOEFL Essay Question”, quyển sách này rất có ích cho các bạn khi các bạn luyện thì TOEFL. Chúc các bạn thành công khi tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Download tài liệu tại đây

alt