Học tiếng Anh giao tiếp qua điện thoại

Bạn chưa tự tin vào khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình? Đừng lo lắng chúng tôi sẽ giúp các bạn bằng tài liệu “Học tiếng Anh giao tiếp qua điện thoại”. Đây là một tài liệu giúp cho các bạn học tiếng Anh hiệu quả trên điện thoại. Xin hãy dành ra vài phút thời gian của các bạn để xem qua tài liệu của chúng tôi, đảm bảo rằng khả năng giao tiếp tiếng Anh của các bạn sẽ tăng rất đáng kế.

Download tài liệu tại đây

alt