Grammar Practice for Intermediate Students

Grammar Practice for Intermediate Student là tìa liệu giải thích rõ ràng cho các bạn những phần chinh trong ngữ pháp tiếng Anh và có cả những bài tập để cho các bạn thực hành.Các bạn có thể học với sự giúp đỡ của giáo viên hoặc cũng có thể tự học đều được.Chúng tôi hi vọng Grammar Practice for Intermediate Student sẽ giúp cho bạn cải thiện tiếng Anh của các bạn.

Download tài liệu tại đây

alt