English Pronunciation in Use

“English Pronunciation in Use” là tài liệu dành cho người có trình độ tiếng Anh trung bình và cao. Quyến sách này bao gồm các khia cạnh trọng âm của từ, ngữ âm, kết nối lời nói và ngữ điệu. “English Pronunciation in Use” hiểu được tầm quan trọng của phát âm trong listening cũng như speaking vì thế nó đưa ra những cách giúp người học có thể tiếp thu và thực hành theo. Chúc các bạn có thể học được cách phát âm chuẩn xác nhất khi xem qua tài liệu của chúng tôi.

Download tài liệu tại đây

alt