Lời khuyên hữu ích khi nói và viết tiếng Anh

Học tiếng Anh cũng giống như công việc hàng ngày của các bạn. Nếu bạn không vấp ngã vài lần thì không thể thành công được. Từ những lần vấp ngã đó chúng tôi đã rút ra đươc kinh nghiệm để có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn trong việc học tiếng Anh, đặt biệt là hai kỹ năng nói và viết.

Đọc thêm...